<div class="pbs-main-wrapper"><p>มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นยอดเยี่ยมด้านการศึกษา</p> <p><img decoding="async" src="https://ssru.ac.th/img/img_education_faculty-humanities01.jpg" style="max-width:440px;float:left;padding:10px 10px 10px 0px;border:0px;"/>ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาเล่าเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถช่วยต่อยอดรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถด้านวิชาการคุณธรรมแล้วก็การประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเทคโนโลยีรุ่นใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเอาจริงเอาจังในการศึกษาวิจัยศึกษาค้นคว้าในเรื่องของวิชาการพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างเร็วมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มีความเป็นดีเลิศทางด้านการศึกษาด้านใดบ้าง</p> <p>1.เราเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้ทำความเข้าใจพร้อมที่จะไปพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการวิจัยของใหม่ ดังต่อไปนี้</p> <p>• สถาบันวิจัยรวมทั้งปรับปรุงมหาวิทยาลัยราชภัฏ พวกเรามีการค้นคว้าศึกษาค้นคว้าร่วมกับสำนักงานของใหม่แห่งชาติองค์การมหาชน NIA สำหรับเพื่อการเปิดตัวหน่วยเคลื่อนของใหม่เพื่อสังคมแล้วก็นำของใหม่ไปใช้อย่างมีคุณประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยเหตุนี้การพัฒนารวมทั้งวิจัยด้านเทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งใหม่ยุคใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญทั้งยังสถาบันก็เลยตั้งใจจริงปรับปรุงแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเพื่อปรับปรุงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก็ต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ระดับโลก นอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจ...